''

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 16:16 22/10/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014

 

TRƯỜNG THCS ĐIỀN LỘC

TỔ VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                 Điền Lộc, ngày 15  tháng 8  năm 2013   

 

 

                                                                                                                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

- Căn cứ vào Nghị quyết năm học 2013-2014 của Trường THCS Điền Lộc.

- Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2013 - 2014 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2013-2014 là năm học tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”......và năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thông qua các hoạt động và việc làm thiết thực có hiệu quả.

  - Thuận lợi:  Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, các  đoàn thể.

Các thành viên trong tổ nhiệt tình trong công tác, mỗi một thành viên trong tổ nhận rõ và hoàn thành công việc được giao.

- Khó khăn:

+  Cơ sở vật chất còn thiếu.

 + Nhân viên trong tổ ít người, trình độ năng lực còn hạn chế nên kết quả công việc chưa đạt hiệu quả cao.

- Tình hình đội ngũ: Tổ văn phòng hiện có 06 nhân viên

Trong đó:   +  01 nhân viên Kế toán - Tổ trưởng

      +  01 nhân viên Văn thư -  Tổ phó

      + 01 nhân viên Thư viện

      + 01 nhân viên Thiết bị

      + 01 nhân viên Y tế

      + 01 nhân viên bảo vệ

        Trình độ chuyên môn: Cao đẳng: 02, trung cấp: 03, chưa qua đào tạo: 01

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

* Kế toán:

- Bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ cho CBGVNV trong nhà trường

- Quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, công khai minh bạch rỏ ràng

- Có kế hạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đầu tư thư viện Tiên tiến.

- Quản lý tốt các loại quỹ của nhà trường.

* Văn Thư:

- Xử lý kịp thời thông tin 2 chiều đầy đủ, chính xác.

- Không để tình trạng nộp báo cáo muộn, lưu trữ công văn có tính khoa học, không để xảy ra tình trạng thất lạc công văn.

* Thư viện:

Phấn đấu xây dựng thư viện tiên tiến trong năm học 2013 - 2014

* Thiết bị:

Phấn đấu 100% GV mượn và sử dụng ĐDDH

* Y tế:

Vận động HS nộp BHYT, BHTN 100%

* Bảo vệ:

- Bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để tài sản bị mất.

- Đảm bảo tình hình vệ sinh chung.

- Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên trường.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Nhiệm vụ 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

* Chỉ tiêu:  Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống tốt lành mạnh, hòa nhã với đồng nghiệp, thương yêu giúp đỡ học sinh.....

* Biện pháp thực hiện:

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Vững vàng kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, tích cực học tập nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương, quy chế của đơn vị.

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kiên quyết chống tham nhũng và gây lãng phí trong đơn vị.

- Có lối sống lành mạnh, trong sáng tự tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Luôn luôn tôn trọng đồng nghiệp, đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

- Khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công tác được giao.

2/ Nhiệm vụ 2: Về chuyên môn nghiệp vụ

a/ Kế toán:

* Chỉ tiêu:

- Quản lý tốt nguồn quỹ của nhà trường trong năm học 2013 - 2014.

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBGVNV

* Biện pháp:

- Đảm bảo kịp thời lương và các chế độ đối với CBGVNV trong năm.

- Đổi mới việc quản lý các nguồn quỹ, công khai tài chính, tài sản.

- Lập và mở các loại hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định của các loại quỹ trong và ngoài ngân sách năm học 2013- 2014.

- Lập kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014.

- Xây dựng dự toán ngân sách năm học 2014.

- Báo cáo tình hình tiết kiệm chống lãng phí năm 2013-2014.

- Kiểm kê định kỳ CSVC năm học 2013-2014.

b/ Y tế:

* Chỉ tiêu

- Kịp thời thăm khám và điều trị cho học sinh bị bệnh

- Tuyên truyền, vận động học sinh nộp BHTY, BHTN đạt 100%

* Biện pháp:

- Theo dõi tổng hợp phân loại bệnh học đường, để có biện pháp điều trị bệnh phù hợp.

- Kịp thời tuyên truyền các dịch bệnh trong trường học

c/ Văn thư:

 * Chỉ tiêu:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ lưu trữ, soạn thảo văn bản, báo cáo và các công việc được nhà trường giao cho

Hiệu quả công việc đạt từ khá, tốt trở lên, không để tồn đọng công việc kéo dài quá hạn quy định nhất là các báo cáo.

* Biện pháp:

- Xây dựng hệ thống cây thư mục quản lý các file dữ liệu hành chính nhà trường trên máy tính khoa học dễ quản lý, cập nhật tìm kiếm khi cần thiết.

- Sắp xếp cập nhật định kì  thường xuyên công văn đi đến. Mã hoá các công văn đi đến lưu trữ theo trình tự để tiện cho việc tìm kiếm.

d/ Thiết bị:

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% giáo viên mượn và sử dụng đồ dùng dạy học

- Triển khai kịp thời và có kế hoạch cho mượn TB đáp ứng nhu cầu dạy và học.

- Có lịch hoạt động TB phù hợp sao cho việc dạy và học của HS và giáo viên được đảm bảo.

* Biện pháp:

- Tiếp tục tham mưu với nhà trường mua sắm TB, sửa chữa những TB còn thiếu, hư hỏng của năm học trước để phục vụ tốt cho việc dạy và học.

- Phối hợp với giáo viên làm danh mục TB cho từng môn học trong năm học

- Thường xuyên lau chùi, vệ sinh, sắp xếp thiết bị ngăn nắp sạch sẽ, quản lý TB trong hè.

e/Thư viện

* Chỉ tiêu:

- Xây dựng thư viện tiên tiến năm học 2014 – 2015. Thư viện dần từng bước được cải tiến, khoa học và nâng cao nhằm tăng cường phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

* Biện pháp:

- Duy trì tủ sách giáo koa dùng chung

-Thường xuyên bổ sung sách nghiệp vụ, sách tham khảo mới cho thư viện, chỉ tiêu sách giáo viên đạt 100% .

- Tăng cường việc phục vụ công tác bạn đọc và công tác bảo quản tài liệu.

f/ Bảo vệ:

* Chỉ tiêu:

- Đảm bảo cơ sở vật chất trong nhà trường.

* Biện pháp:

- Trực cơ quan 24/24.

- Có kế hoạch bảo vệ tài sản khi bão lụt xảy ra, phải cáo cáo kịp thời với BGH để có hướng khắc phục.

3/ Nhiệm vụ 3: Tham gia các phong trào của nhà trường:

* Chỉ tiêu:100% cán bộ nhân viên trong tổ tham gia các phong trào do nhà trường, công đoàn, chi đoàn và liên đội tổ chức.

* Biện pháp:

- Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường, công đoàn và chi đoàn tổ chức.

- Tham gia vệ sinh quan cảnh môi trường xanh sạch đẹp. Thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

Các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua:

Cá nhân:

Stt

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh Thanh

LĐTT

 

2

Lê Thị Thanh Huyền

LĐTT

 

3

Nguyễn Thị Ánh Hoà

LĐTT

 

4

Trần Thị Hạnh

LĐTT

 

  5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

LĐTT

 

6

Huỳnh Văn Huế

HTNV

 

 

IV. Đăng ký SKKN:

TT

Họ và tên

Tên sáng kiến kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

Nguyễn Thị Thanh Thanh

 

“ Một số biện pháp quản lý tốt tài sản trong nhà trường”

 

2

 

 

Lê Thị Thanh Huyền

 

“ Lao động khoa học trong công tác văn thư”

 

3

 

Nguyễn Thị Ánh Hoà

 

“ Làm thế nào để Thư viện trường học đạt tiêu chuẩn thư viên iên tiến góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”

 

4

 

Trần Thị Hạnh

 

“ Một vài kinh nghiệm làm cho hoạt động thiết bị ở trường THCS có hiệu quả”

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

“ Một số biện pháp nâng cao chất lượng y tế trong trường THCS”

 

 

V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Ghi chú

Từ 01/9/2013 đến 30/9/2013

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ.

- Đảm bảo lương và các chế độ trong tháng 09/2013 cho CBGVNV.

- Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2014 và dự toán thu - chi ngoài NS năm học 2013-2014.

- Lập danh sách học sinh NH 2013-2014

- Mua sắm chuẩn bị công tác phòng chống lụt bão.

- Báo cáo tình hình điều tra CSVC năm học 2013-2014 nộp cho PGD

- Báo tăng BHXH cho giáo viên nâng lương

- Chuyển tiền thưởng NH 2012-2013 cho gviên

- Chuyển BHXH quý III/2013

- Thanh toán chi Tx quý III/2013

- Chuyển VPP quý III/2013

- Đối chiếu quý III/2013

Cô Thanh

 

- Nắm lại sỉ số HS cập nhật vào sổ theo dõi

- Lập báo cáo nhanh đầu năm học

- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới.

- Đánh máy báo cáo khai giảng và hội nghị CBCC năm học 2013-2014

- Nộp các loại báo cáo về PGD

- Công tác Phổ cập đầu năm học.

- Lập sổ và lưu trữ công văn đi-đến

Cô Huyền

 

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách

- Làm thẻ thư viện cho học sinh mượn sách về nhà

- Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện

Cô Hoà

 

- Lên danh mực những TB cần sửa chữa, mua sắm kịp thời phục vụ cho giảng dạy

- Sắp xếp vệ sinh các phòng TB

- Cập nhật hồ sơ TB

- Xử lý sai sót hồ sơ TB của năm học trước

Tập hợp theo dõi tình hình sử dụng TB

Cô Hạnh

 

- Chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách y tế cho năm học mới.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học

- Tham gia các hoạt động với nhà trường

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Cô Tâm

 

- Chăm sóc cây xanh trước sân trường.

- Trực cơ quan đảm bảo cơ sở vật chất không xảy ra mất mác.

- Có kế hoạch trực bão lụt

T. Huế

 

Từ 01/10/2013 đến 31/10/2013

- Lập hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm 2013.

- Truy lĩnh lương đợt 1/2013 cho giáo viên.

- Chuyển lương tháng 10/2013.

- Chuyển tiền điện sáng tháng 08/2013

- Chuyển điện thoại, Intenet

- Thanh toán công tác phí khoán quý III/2013

- Cân đối quỹ tiền lương 2013

- Báo giảm BHXH của thầy Hùng chuyển đi

- Lập dự toán tăng lương và phụ cấp thâm niên đợt 2 năm 2013

 

Cô Thanh

 

- Hoàn thành hồ sơ Phổ cập GDTH- ĐĐT nộp tại Sở GD&ĐT

- Cấp phát bằng cho HS

- Cập nhật sổ theo dõi HS

- Soạn thảo văn bản

- Kiểm tra tổng hợp báo cáo

Cô Huyền

 

- Triển khai các hoạt động TV đi vào nề nếp

- Mua bổ sung sách tham khảo cho TV

- Phục vụ GV, HS mượn sách

- Làm phiếu mô tả sách

- Có kế hoạch bảo quản kho sách trong mùa mưa bão

Cô Hoà

 

- Cho GV mượn đò dùng hàng tuần phục vụ cho tiết học.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết dạy thực nghiệm

- Bảo quản lau chùi tranh ảnh, trang thiết bị

- Thu nhận phiếu mượn sử dụng thiết bị .

Cô Hạnh

 

- Kịp thời thăm khám cho các HS bị bệnh

- Theo dõi vệ sinh trường lớp, nước uống

- Chuẩn bị hồ sơ khám sức khoẻ ban đầu cho HS

- Tuyên truyền phòng bệnh mùa đông

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

- Có kế hoạch trực bão lụt

T. Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 01/11/2013 đến 30/11/2013

- Chuyển tiền lương và phụ cấp thâm niên tháng 11/2013

- Tổng hợp các loại quỹ ngoài ngân sách năm học 2013-2014.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013.

- Nộp quỹ vì người nghèo năm 2013

- Hoàn thành sổ sách quỹ ngoài ngân sách

- Đối chiếu quỹ tiền gửi tại kho bạc

- Công tác chuẩn bị cho ngày 20/11

Cô Thanh

 

- Công tác lưu trữ văn thư

- Cập nhật cổng thông tin điện tử

- Xử lý thông tin 2 chiều.

Cô Huyền

 

- Bổ sung các loại sách tham khảo phục vụ cho việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các khối lớp.

- Giới thiệu sách báo nhân ngày nhà giáo Việt Nam

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sánh.

- Làm phiếu môt tả sách

Cô Hoà

 

- Cho GV mượn đồ dùng hàng tuần phục vụ cho tiết học.

- Chuẩn bị đồ dùng cho GV theo yêu cầu

- Bảo quản lau chùi tranh ảnh, trang thiết bị

- Vào sổ theo dõi mượn ĐDDH

Cô Hạnh

 

- Thường trực cấp cứu ban đầu

- Tuyên truyền, giáo dục các em học sinh về công tác bảo vệ nguồn nước sạch và công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường lành mạnh.

- Công tác chuẩn bị cho ngày 20/11

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản và làm vệ sinh được phân công.

- Kiểm tra tình hình điện nước và có biện pháp tiết kiệm điện nước.

T. Huế

 

Từ 01/12/2013 đến  31/12/2013

- Chuyển tiền lương và phụ cấp thâm niên tháng 12/2013.

- Chuyển tiền BHXH, BHYT, BHTN quý IV/2013

- Tổng hợp các loại quỹ ngoài ngân sách năm học 2013-2014

- Hoàn thành sổ sách quỹ ngoài ngân sách

- Đối chiếu quỹ tiền gửi tại kho bạc

- Đối chiếu quý IV/ 2012

- Kiểm kê cuối năm CSVC

- Báo cáo tình hình CSVC về PGD

- Lập Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014

- Hoàn thành hồ sơ quỹ ngân sách để quyết toán với Phòng TCKH huyện.

Cô Thanh

 

- Công tác lưu trữ văn thư

- Cập nhật sổ theo dõi học sinh

- Xử lý thông tin 2 chiều.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh

Cô Huyền

 

- Phục vụ GV, HS mượn sách

- Tự kiểm tra đánh giá theo chuẩn

- Bao bọc lại một số sách tham khảo

- Phục vụ cho GV mượn sách HKII

- Làm phiếu mô tả

Cô Hoà

 

- Phục vụ cho các tiết dạy thực hành của GV

- Thu nhận phiếu sử dụng TBDH của GV, báo cáo cho BGH.

- Sửa chữa lại một số đồ dùng bị hư hỏng nhẹ để sử dụng.

- Nộp báo cáo kết quả hoạt động thiết bị

Cô Hạnh

 

- Hưởng ứng ngày 22/12

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

T. Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 01/01/2013 đến 31/01/2013

- Lập dự toán và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014

- Duyệt dự toán năm 2014 tại Phong TCKH huyện.

 

- Chuyển lương và p/c thâm niên tháng 01/2014

- Rút tiền chi thường xuyên quý I/2014

- Cập nhật số liệu quỹ ngoài NS

Cô Thanh

 

- Thực hiện công tác lưu trữ văn thư

- Lập và nộp báo cáo của nhà trường

- Kiểm tra tổng hợp báo cáo

- Cấp phát bằng cho học sinh

- Xử lý thông tin 2 chiều kịp thời

Cô Huyền

 

- Cho GV và HS mượn SGK, STK phục vụ HKII

- Giới thiệu một số sách tham khảo

- Báo cáo sơ  kết hoạt động TV

- Làm phiếu mô tả sách

Cô Hoà

 

- Sơ kết quá trình hoạt động của phòng thiết bị trong HKI và chuẩn bị cho các hoạt động mới trong học kỳ II.

- Làm công tác kiểm kê định kỳ

- Sắp xếp vệ sinh phòng sạch sẽ có khoa học

Cô Hạnh

 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

- Tuyên truyền ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh an uống, phòng bệnh đường tiêu hoá.

- Tổng hợp phân loại bệnh học đường

- Báo cáo sơ kết công tác y yế

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

- Kiểm tra tình hình CSVC để báo cáo với BGH nhà trường

T. Huế

 

Từ 01/02/2013 đến 30/02/2013

- Quyết toán các loại nguồn quỹ với Phòng TCKH năm 2013.

- Hoàn thành hồ sơ quỹ ngoài ngân sách.

- Tiến hành thu nộp các loại quỹ đợt 2

- Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản năm 2014.

- Chuyển lương và dịch vụ khác trong tháng

- Truy lĩnh nâng lương đợt 2/2013 cho CBGV

Cô Thanh

 

- Thực hiện công tác lưu trữ văn thư

- Lập và nộp báo cáo của nhà trường

- Rà soát số liệu trên công thông tin

- Xử lý thông tin 2 chiều kịp thời

Cô Huyền

 

- Phục vụ giáo viên, hs mượn sách

- Làm phiếu mô tả sách

- Sắp xếp, tu bổ lại sách HS trả trong HKI

Cô Hoà

 

- Tiếp tục nâng cao củng cố, chất lượng hoạt động thiết bị ở trường.

- Thu nhận phiếu mượn đồ dùng của giáo viên

Cô Hạnh

 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu

- Tuyên truyền phòng bệnh sốt rét, phòng tránh tai nạn thương tích.

- Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

T. Huế

 

Từ 01/3/2013 đến 31/3/2013

- Đối chiếu quý I năm 2014 với kho bạc

- Chuyển trả lương và các khoản phụ cấp trong tháng.

- Giải quyết các công việc phát sinh

- Tổng hợp chứng từ thu - chi

Cô Thanh

 

- Thực hiện công tác lưu trữ văn thư

- Lập và nộp báo cáo của nhà trường

- Xử lý thông tin 2 chiều kịp thời

- Giải quyết các công việc phát sinh

- Cập nhật công văn đi – đến

Cô Huyền

 

- Giới thiệu một số sách tham khảo phục vụ dạy và học.

- Tăng cường cho đội tuyển học sinh giỏi mượn sách bồi dưỡng.

- Xử lý sắp xép sách báo theo gnhiệp vụ.

- Làm phiếu mô tả sách

Cô Hoà

 

- Phát động phong trào làm đồ dùng gữa các tổ chuyên môn chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Tổng vệ sinh tu bổ phòng thiết bị

- Thu nhận phiếu mượn sử dụng TBDH của các GV trong tuần, trong tháng để báo cáo cho BGH nắm rõ tình hình sử dụng của từng GV, để chỉ đạo trong thời gian tới.

- Thu hồi thiết bị DH của các tổ chuyên môn nộp nhận về cất giữ , bảo quản cho năm sau.

Cô Hạnh

 

- Tổng vệ sinh trường, lớp

- Tuyền truyền giáo dục phòng chônga tệ nạn XH một cách đa dạng thiết thực có hiệu quả.

- Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 08/3

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

T. Huế

 

Từ 01/4/2013 đến 30/4/2013

- Chuyển trả và thanh toán các khoản trong năm học.

- Vào sổ kế toán

- Thanh toán các khoản thu từ học sinh

- Tổng hợp tình hình thu-chi năm học 2013-2014.

- Làm hồ sơ nâng lương đợt I/2014

Cô Thanh

 

- Soạn thảo văn bản

- Cập nhật công văn đi đến

-  Cập nhật sổ theo dõi học sinh

- Cấp phát bằng cho HS

- Kiểm tra tổng hợp các báo cáo

Cô Huyền

 

- Bổ sung sách mới: ôn tập HKII và ôn thi K9

- Giới thiệu tàu liệu ôn tập và ôn thi đến GV và HS

- Thư viện có kế hoạch thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá thư viện trường học theo các chuẩn.

- Phục vụ giáo viên, HS mượn sách.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra thư viện

Cô Hoà

 

- Báo tình hình sử dụng TBDH về cho BGH, các tổ chuyên môn biết để xây dựng thành một nội dung trong các cuộc họp.

- Thu nhận phiếu đồ dùng để vào sổ theo dõi, và sổ mượn cho các GV.

- Lập hồ sơ thanh lý các đồ dùng không thể sử dụng được.

- Cập nhật các đồ dùng mới và sổ theo dõi của nhà trường.

Cô Hạnh

 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu.

- Tuyên truyền học sinh phòng chống dịch tả, sốt xuất huyết.

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

T. Huế

 

Từ 01/5/2013 đến 31/5/2013

- Kiểm kê tài chính cuối năm

- Kiểm kê tài sản cố định cuối năm học

- Báo cáo tài chính cuối năm học.

- Tổng kết năm học 2013 - 2014

Cô Thanh

 

- Cập nhật công văn đi đến

- Cấp phát bằng cho học sinh

- Làm hồ sơ tốt nghiệp lớp 9

- Kiểm tra tổng hơp báo các

Cô Huyền

 

- Nhắc nhở GV và HS trả sách mượn

- Cập nhật lại sổ sách thư viện cuối năm

- Kiểm kê lại tình hình kho sách

- Đặt kế hoạch đăng ký SGK hè

- Báo cáo kết quả hoạt động thư viện năm học 2013 -2014

- Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.

Cô Hoà

 

- Tổng kết công tác thiết bị phục vụ trong năm học.

- Báo cáo kết quả hoạt động của thiết bị trường học phục vụ cuối năm.

- Tổng vệ sinh tu bổ phòng TBDH

- Thu hồi thiết bị dạy học về cất giữ và bảo quản cho năm học sau.

Cô Hạnh

 

- Tuyên truyền phòng chống đuối nước, hướng dẫn học sinh tự bảo vệ sức khởe khi về nghỉ hè.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác y tế năm học

Cô Tâm

 

- Bảo vệ tài sản của trường 24/24.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan kiểm kê CSVC cuối năm.

 

T. Huế

 

 

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị để đủ điều kiện xây dựng Thư viện tiên tiến.

    Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng năm học 2013-2014.

    Rất mong ý kiến lãnh chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường để tổ văn phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

                PHÊ DUYỆT                                                        

               HIỆU TRƯỞNG                                                   TỔ TRƯỞNG

             (Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

  

 

 

 

            Nguyễn Đăng Thuận                                         Nguyễn Thị Thanh Thanh