Thứ Hai, 02/03/2015

Buổi sáng

- Thực hiện chương tuần 26.

- Sửa bổ sung điểm và vào điểm ở sổ điểm chính.

- Tiếp tục soạn giảng theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

 

Buổi chiều

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thao giảng, kiểm tra hồ sơ theo quy trình.

- Kiểm tra chung Sinh 6: C.Thành, T.Tình (tiết 4).

Thứ Ba, 03/03/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Dự giờ.

- Kiểm tra chung Ngữ văn 7: T.Sơn, T.Lý, C.Lộc(tiết 5).

- Kiểm tra chung Văn 6: C.Châu, C.Út (tiết 4).

Buổi chiều

- Kiểm tra chung Địa 8: C.Bình, T. Hòa, T.Hiếu.

 

Thứ Tư, 04/03/2015

Buổi sáng

- T. Thạnh tham gia văn nghệ tại Sở giáo dục.

- Cô Bình dạy thay T.Thạnh môn ngữ văn 9.

- Kiểm tra chung Toán 7: C.Thần, T.Tiến, T.Bình.

- Thao giảng C.Châu tiết 2 lớp 9/2.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

 

Thứ Năm, 05/03/2015

Buổi sáng

- Tiếp tục phụ đạo Toán khối 7, 8, 9 tiết 4,5.

- 9h30: Mời gặp mặt GV phúc tra và thi GVDG cấp huyện.

- 10h00: Sinh hoạt Chi bộ.

 

 

Buổi chiều

- 13h30: Kiểm tra hồ sơ lớp 9.(GVCN lớp 9). Và C.Lộc, T.Trung, T.Mạnh.

- 14h00: Họp BCH Hội khuyến học.

- 15h00: Chi đoàn tập văn nghệ.

- 16h00: Tổng lao động vệ sinh khối 6,7,9.

Thứ Sáu, 06/03/2015

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Họp Hội đồng giám khảo chấm thi GVDG cấp huyện.(BGH – C.Châu, C.Bình).

- Làm trọng tài giải cầu lông (T.Nhất).

- Thao giảng T.Nan tiết 2 lớp 7/1.

- Thao giảng T.Tuấn tiết 4 lớp 9/1.

 

  

 

  

Buổi chiều

- Khối 8 lao động vệ sinh (tiết 5).

- Làm trọng tài giải cầu lông (T.Nhất).

- Thao giảng T.Trung tiết 2 lớp 8/1.

  

Thứ Bảy, 07/03/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Thi IOE cấp Tỉnh tại trường THCS Nguyễn Chí Diễu.

- Kiểm tra chung Anh 7 : T.Tuấn, T.Phước, T.Thạnh, môn anh 9 : T.Kỷ, T.Công, T.Cho.

- Toàn diện C.Thành tiết 4 lớp 7/2.

- Làm trọng tài giải cầu lông (T.Nhất).

  

Buổi chiều

- Làm trọng tài giải cầu lông (T.Nhất).

- Tổng kết tuần.

Chủ Nhật, 08/03/2015

Buổi sáng

- Làm trọng tài giải cầu lông (T.Nhất).

  

Buổi chiều

- Làm trọng tài giải cầu lông (T.Nhất).