Thứ Hai, 01/02/2016

Buổi sáng

- Họp giao ban tuần 25.

- Thực hiện chương trình tuần 24.

Buổi chiều

- Học phụ đạo: Anh 6; Anh 7 (TPT-GVCN - GVBM)

Thứ Ba, 02/02/2016

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Kiểm tra chung Đại 7 (C.Thành – C.Thần).

Thứ Tư, 03/02/2016

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

Thứ Năm, 04/02/2016

Buổi sáng

- 7h00:  Trao quà Xuân yêu thương và quà của hội khuyến học

- Lao động vệ sinh: (Toàn bộ HS và GV)

+ Học sinh và GVCN lao động vệ sinh theo phân công của thầy Nhất

+ Giáo viên, nhân viên còn lại lao động theo phân công của thầy Trường.

Buổi chiều

- Tổng kết Chi bộ 2015 (13h30).

Thứ Sáu, 05/02/2016

Buổi sáng

- 7h15: Sơ kết học kì I 2015 - 2016.

Buổi chiều

- 13h30: Sơ kết Công đoàn.

Thứ Bảy, 06/02/2016

Buổi sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (Trực tết theo lịch phân công)

Buổi chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (Trực tết theo lịch phân công)

Chủ Nhật, 07/02/2016

Buổi sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (Trực tết theo lịch phân công)

Buổi chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (Trực tết theo lịch phân công)