Thứ Hai, 23/11/2015

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 14, 15

- Thực hiện TKB mới đối với lớp 9.

Buổi chiều

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng HSG trong tuần.

- Tổ chức giải bóng đá tuổi thơ tiết 4 – 5.

Thứ Ba, 24/11/2015

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Tập huấn tiếng Anh tại SGD (C.Châu).

- Kiểm tra chung  Đại 9: Kỷ - Phong (tiết 5).

Buổi chiều

- Kiểm tra sổ điểm chính và điểm trên cổng TTĐT (14h)

- Dự giờ toàn diện T.Phước tiết 4 lớp 6/1.

Thứ Tư, 25/11/2015

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia họp Đảng bộ xã Điền Lộc (Các đ/c: Thông, Trường, Trung, Cho, Nhất, Phước, Mạnh, Công, Thanh, Út).

- Dự giờ

Buổi chiều

- Kiểm tra hồ sơ: Công – Tình – Hòa - Phước (14h00).

Thứ Năm, 26/11/2015

Buổi sáng

- Dự giờ toàn diện T.Công tiết 3 lớp 6/3

- 9h40: Các tổ sinh hoạt CM.

- Thao giảng  T. Phong tiết 2 lớp 8/2

Buổi chiều

- Sinh hoạt Chi bộ (13h30)

- 14h30: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN.

Thứ Sáu, 27/11/2015

Buổi sáng

- Tiết 3,4 môn Ngữ văn lớp 8/1 + 8/2 học thay môn Anh văn (C.Châu).

- Thao giảng c. Lộc tiết 3 lớp 9/2.

- Sinh hoạt chủ nhiệm.

Buổi chiều

- Tiết 1,2,3 môn Nhạc, C nghệ lớp 6/1+ 6/2 học thay môn Anh văn(C.Châu).

- Dự giờ toàn diện T.Tình tiết 1 lớp 7/1.

- Kiểm tra chung Hình 6: Châu - Hiếu - Hường(tiết 4).

- Sinh hoạt chủ nhiệm.

Thứ Bảy, 28/11/2015

Buổi sáng

Thao giảng T. Thành tiết 2 lớp 8/2.

- Kiểm tra chung  Anh 9: Sơn - Mạnh.(tiết 5).

Buổi chiều

-  Khối 8 học nghề tại TT HNDN Ngũ Điền

- Dự giờ toàn diện tiết 2 T.Hòa lớp 7/1.

- Tổng kết tuần