Thứ Hai, 05/12/2016

Buổi sáng

* Dạy và học theo TKB

- Chào cờ. Họp giao ban.

- Thời gian vào học buổi sáng tiết 1 lúc 7h15

Buổi chiều

* Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng HSG trong tuần.

- Tiếp tục vào điểm thường xuyên và định kỳ

- Kiểm tra chung Anh 6: Tiến – Tuấn – Kỷ (tiết 4)

Thứ Ba, 06/12/2016

Buổi sáng

* Dạy và học theo TKB

- 7h00 : Kiểm tra công tác cập nhật điểm.

Buổi chiều

* Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 07/12/2016

Buổi sáng

* Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra chung Văn 9: Tình – Mạnh (tiết 5)

Buổi chiều

* Dạy và học theo TKB

- 13h30:Kiểm tra HSGV: Sơn, Kỷ, C.Thành, Tiến .

- Dự toàn diện cô Huệ tiết 4 lớp 6/3.

- Thao giảng:

+ Thầy Nan tiết 3 lớp 6/2

+ Thầy Thạnh tiết 3 lớp 7/2

Thứ Năm, 08/12/2016

Buổi sáng

* Dạy và học theo TKB

- Thao giảng:

+ Thầy Thành tiết 3 lớp 8/2

+ Thầy Tình tiết 3 lớp 8/1

+ Thầy Lượn tiết 3 lớp 6/3

- Kiểm tra chung Văn 9: Hiếu – Phước TD (tiết 3)

- Tập huấn soạn E-learning (9h50)

Buổi chiều

* Dạy và học theo TKB

- Luyện thi IOE, Violympic Toán và Vật lý:

+ Môn Toán: 13h30 đến 14h30 (Nhóm Toán)

+ Môn T.Anh: 14h35 đến 15h35 (Nhóm Anh)

+ Môn Lý: 15h40 đến 16h40 (Nhóm Lý)

Thứ Sáu, 09/12/2016

Buổi sáng

* Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

* Dạy và học theo TKB

- 13h00: Kiểm tra HSGV : Lý, Sương, Tình .

Thứ Bảy, 10/12/2016

Buổi sáng

* Dạy và học theo TKB

- Thi IOE cấp trường (theo lịch). GV coi thi: Thần – Sương – Hương – Huệ

- Sinh hoạt chủ nhiệm.

Buổi chiều

* Dạy và học theo TKB

- Kiểm tra chung Đại 7: C.Thành – Thạnh – Út.(tiết 3).

- Sinh hoạt chủ nhiệm.

Chủ Nhật, 11/12/2016

Buổi sáng

- 6h30: Tham gia bóng đá trường học tại huyện: Trường – Lộc – Hiếu – Kỷ.

Buổi chiều

- 13h30: Tham gia bóng đá trường học tại huyện: Trường – Lộc – Hiếu – Kỷ.