Thứ Hai, 20/02/2017

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 25.

- Tham gia thi HSG huyện.

Buổi chiều

-  Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8.

- Lớp 8/2 lao động vệ sinh.

Thứ Ba, 21/02/2017

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Tham gia giải bóng đá tại phòng GD: T.Nhất, T.Phước, T.Sơn.

Buổi chiều

- Lớp 9/1 lao động vệ sinh.

Thứ Tư, 22/02/2017

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Tập huấn phòng cháy chữa cháy tại TTBGCT huyện: BGH, TPT, bảo vệ.

Buổi chiều

- Gặp mặt VĐV tham gia điền kinh: BGH, TPT.

Thứ Năm, 23/02/2017

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Tham gia giải điền kinh cấp huyện: T. Nhất, T.Phước, C.Tâm.

- Thao giảng:    

             + Thầy Phong lớp 8/2 Tiết 3

             + Thầy Cho lớp 9/2 Tiết 3

             + Thầy Nan lớp 6/2 Tiết 4.

Buổi chiều

- Kiểm tra chung : Anh văn 7/2,7/3 tiết 3: T.Tuấn, T.Tiến

Thứ Sáu, 24/02/2017

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Lớp 7/1 lao động vệ sinh.

 

Buổi chiều

- Toàn diện C.Lộc tiết HĐNGLL lớp 6/1 tiết 2.

Thứ Bảy, 25/02/2017

Buổi sáng

 - Dạy học bình thường.

 - Kiểm tra chung Anh 9 tiết 4: T.Công, T.Sơn.

 - Sinh hoạt chủ nhiệm khối 9 chuyển tiết 5.

Buổi chiều

- Sinh hoạt chủ nhiệm.

- Tổng kết tuần.