Thứ Hai, 24/11/2014

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 14.

Buổi chiều

- Thực hiện thời khóa biểu thực học và TKB bồi dưỡng học sinh giỏi mới.

- Dạy học bình thường.

Thứ Ba, 25/11/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Tin học 9 học thay môn Văn 9.

-  Kiểm tra chung môn Anh văn 7 (tiết 5): C.Bình, T.Hiếu, T.Thành.

-  Kiểm tra chung môn Toán 6 (tiết 5): T.Sơn, T.Tình.

 

Buổi chiều

-  Kiểm tra chung môn Anh văn 8 (tiết 5): T.Tuấn, C.Lộc, C.Út.

- Tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Điền Lộc ( T. Thuận)

Thứ Tư, 26/11/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Toàn diện C.Thần tiết 2 lớp 7/1.

- Thao giảng T.Tiến tiết 1 lớp 9/3.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Họp đoàn đánh giá ngoài KĐCLGD trường THCS Phong Hòa tại Phòng GD&ĐT ( T. Thuận)

Thứ Năm, 27/11/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- 9h40: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- GVBM nộp danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi.(nộp tại tổ trưởng).

- Thao giảng T.Lượn tiết 1 lớp 6/1.

Buổi chiều

Khối 8 học nghề tại Trung tâm.

Thứ Sáu, 28/11/2014

Buổi sáng

- Tập huấn chuyên môn tại Sở giáo dục.(T.Thạnh - T.Trường).

- Cô Bình dạy thay thầy Thạnh môn Văn 9.

- Kiểm tra chung môn Văn 6 (tiết 4,5): T.Mạnh, T.Nan.

- Kiểm tra chung môn Văn 7(tiết 4,5):  T.Chung, T.Phước, T.Trung.

- Thao giảng T.Tuấn tiết 4 lớp 9/1.

Buổi chiều

- Tập huấn chuyên môn tại Sở giáo dục.(T.Thạnh - T.Trường).

- 14h00: Kiểm tra hồ sơ: T.Mạnh, C.Thần.

- Tiết chủ nhiệm khối 6,7 chuyển sáng tiết 5 sáng thứ 7.

- Thao giảng C.Lộc tiết 3 lớp 8/2.

- Thao giảng T.Hòa tiết 3 lớp 8/3.

- Dự NGLL C.Thần, T.Mạnh(tiết 5).

Thứ Bảy, 29/11/2014

Buổi sáng

-  Tập huấn chuyên môn tại Sở giáo dục.(T.Thạnh - T.Trường).

- Môn Văn 9 học thay Tin 9; Anh Văn 6 học thay môn Toán 6.

- Thi IOE cấp trường.

- Kiểm tra chung môn Anh văn 9 (tiết 5): C.Huệ, T.Tuấn, T.Cho.

- Kiểm tra chung môn Toán 6 (tiết 4): T.Tuấn, T.Công.

- Sinh hoạt chủ nhiệm khối 6,7 (tiết 5).

Buổi chiều

- Tập huấn chuyên môn tại Sở giáo dục.(T.Thạnh - T.Trường).

- Môn anh văn 8 học thay môn Sử 8.