Thứ Hai, 18/05/2015

Buổi sáng

- Học sinh học bình thường theo TKB

- 7h30 :

+  GVCN  các lớp KT học bạ và  lập thành 2 bản danh sách học sinh lên lớp, thi lại, ở lại.

+ Học bạ học sinh thi lại để thành 1 tập riêng kèm với d/s HS.

- GVBM trả bài kiểm tra học kỳ về cho trường ( Qua Cô Hòa)

- Trả sách, thiết bị dạy học cho các bộ phận quản lý.

- Tập huấn y tế tại Trung tâm Y Tế huyện Phong Điền(C.Tâm).

Buổi chiều

- 14h00: GVBM tập trung ký học bạ.

- 16h00: gởi báo cáo cuối năm qua cổng thông tin Sở GD.(Cô Hạnh). 

- Vệ sinh trường lớp (HS Khối 7)(GVCN + T. Nhất).

Thứ Ba, 19/05/2015

Buổi sáng

* Học sinh học bình thường theo TKB

- Nộp chất lượng học sinh tại Phòng GD&ĐT.

- GVBM trả sổ điểm cá nhân cho GVCN lớp tổng hợp nộp cô Huyền.

Buổi chiều

-14h00: Duyệt kết quả TN THCS tại Phòng GD&ĐT ( T. Thuận; T. Phước; T. Lượn).

- 1900: Tham gia văn nghệ tại huyện(T.Hiếu, T.Trung)

Thứ Tư, 20/05/2015

Buổi sáng

* Học sinh học bình thường theo TKB

  - 7h30:   + In giấy khen học sinh

              + In Giấy chứng nhận tạm thời.(Cô Huyền, Cô Tâm).

 

Buổi chiều

- 14h00: Làm việc với trường tiểu học về công tác tuyển sinh lớp 6.(T. Trường).

Thứ Năm, 21/05/2015

Buổi sáng

* Học sinh học bình thường theo TKB

- Viết giấy mời dự tổng kết năm học.(GVBM - Cô Huyền).

- 7h30: Ký duyệt học bạ khối lớp 7&8 (T. Thuận; T. Trường, GVCN khối 8; Khối 7 , cô Huyền, cô Tâm).

Buổi chiều

- 14h30: Kiểm tra ký duyệt học bạ khối 6 (GVCN khối 6 &Khối 9  cô Huyền, cô Tâm).

 +16h00: Duyệt sổ điểm chính các lớp.(T. Thuận).

Thứ Sáu, 22/05/2015

Buổi sáng

* Học sinh nghỉ học

- 7h30:  Phân phần thưởng học sinh (GV nữ- Cô Thanh phụ trách chung).

+  Trang hoàng chuẩn bị lễ tổng kết phát thưởng.(GV Nam - T .Sơn phụ trách chung).

Buổi chiều

+ Lớp 9/1 + 9/2 lao động chuẩn bị tổng kết.

Thứ Bảy, 23/05/2015

Buổi sáng

- 7 h30: Tổng kết năm học 2014 - 2015

-  Các lớp trả chìa khoá phòng sau buổi tổng kết.

- Các lớp chuyển các chậu cây cảnh ở lớp về trước văn phòng trường nộp cho đ/c Huế chăm sóc .

- HS lớp 9/3 : Lao động vệ sinh và dọn dẹp hội trường sau tổng kết.

Buổi chiều

- 14h00:  Điều tra độ tuổi trên địa bàn năm 2015.