Thứ Hai, 29/08/2016

Buổi sáng

- Chào cờ. Họp giao ban

- Lên kế hoạch cá nhân, các đoàn thể, Tổ tuần 02.

- Thực hiện chương trình tuần 02.

- Nắm số lượng học sinh.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- Nắm số lượng học sinh.

Thứ Ba, 30/08/2016

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Tập huấn công tác Đội tại T.P Huế. (T.Nhất)

Buổi chiều

- Tập huấn công tác Đội tại T.P Huế. (T.Nhất)

- T.Phước dạy thay T.Nhất T.Dục 6 tiết 2,3,4,5.

Thứ Tư, 31/08/2016

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Tập huấn công tác Đội tại T.P Huế. (T.Nhất)

Buổi chiều

- Tập huấn công tác Đội tại T.P Huế. (T.Nhất)

- Tham gia văn nghệ tại Phòng GD – ĐT. (T.Thạnh)

- C.Hường dạy thay T.Thạnh Văn 7 Tiết 1,2,3,4.

Thứ Năm, 01/09/2016

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Tham gia tập huấn công tác Y tế tại T.P Huế. (C.Hạnh)

- Họp HĐSP tháng 9: 08h45.

- Triển khai cập nhật công TTĐT.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- Sinh hoạt Tổ: 14h45’.

Thứ Sáu, 02/09/2016

Buổi sáng

- Nghỉ lễ.

Buổi chiều

- Nghỉ lễ.

Thứ Bảy, 03/09/2016

Buổi sáng

- Tập huấn công tác nghi thức Đội. (Toàn bộ GV & HS.)

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng. (Ban tổ chức.)

Chủ Nhật, 04/09/2016

Buổi chiều

- Tham gia trang hoàng khai giảng lúc 14h30. T.Trường, T.Sơn, T.Kỷ, T.Công, T.Tình, T.Phước, T.Lượn, T.Hòa, T.Tiến, T.Cho, T.Mạnh, A.Huế. Dụng cụ mang theo: Kìm