Thứ Hai, 27/10/2014

Buổi sáng

-  Thực hiện chương trình tuần 10.

- 7h30: Duyệt hồ sơ phổ cập THCS năm 2014.(C.Huyền).

- Làm kế hoạch xây dựng CSVC tại Phòng giáo dục.(C.Thanh).

Buổi chiều

- Bồi dường học sinh giỏi theo lịch.

Thứ Ba, 28/10/2014

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ :C.Tâm(T.Thuận).

Buổi chiều

- 13h30: Học nghị quyết tại Hội trường UBND xã Điền Lộc ( mời toàn thể Đảng viên )

Thứ Tư, 29/10/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Thao giảng C.Thành tiết 3 lớp 6/1.

Buổi chiều

- Kiểm tra chung môn Lịch sử 8: T.Hòa, C.Bình, C.Thần.

Thứ Năm, 30/10/2014

Buổi sáng

- Phúc tra giáo viên dạy giỏi T.Hiếu tiết 2 lớp 7/2.

- 8h họp chuẩn bị hội thi nét đẹp Giáo viên tại PGD ( T. Thạnh)

- 9h00: Họp HĐSP tháng 11 /2014.

- Tập huấn múa hát sân trường (GVCN đăng ký).

- Thao giảng T.Cho tiết 2 lớp 6/1.

Buổi chiều

- Lao động vệ sinh (trồng cây + trang hoàng lớp).

Thứ Sáu, 31/10/2014

Buổi sáng

 - Kiểm tra chung môn Ngữ văn 6 (tiết 4,5): T.Trung – T.Phước.

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ : C.Hòa( T.Thuận).

- Thao giảng T.Công tiết 4 lớp 9/2.

Buổi chiều

- Kiểm tra chung môn Ngữ văn 9 (tiết 1) : T.Công – T.Tình – T.Sơn.

 - Kiểm tra chung môn Địa 9 (tiết 2): T.Lý – T.Kỷ - T.Thạnh.

Thứ Bảy, 01/11/2014

Buổi sáng

- Kiểm tra chung môn Toán 9 (tiết 5): T.Tiến – C.Út - C.Lộc .

- Thao giảng C.Thành tiết 2 lớp 7/1.

                                                 

Buổi chiều

- Kiểm tra chung môn Sinh 8 (tiết 5): T.Chung – C.Huệ - T.Cho.

- Thao giảng T.Bình tiết 3 lớp 8/3.

Chủ Nhật, 02/11/2014

Buổi sáng

- 7h tham dựhội thi nét đẹp Giáo viên tại Trường Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) ( T. Thạnh)

Buổi chiều

- Tham dựhội thi nét đẹp Giáo viên tại Trường Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) ( T. Thạnh)