Thứ Hai, 15/09/2014

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 4.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch.

Buổi chiều

- 13h30: Nhận đề thi khảo sát tại phòng Giáo dục.(C. Huyền).

- Dạy và học bình thường.

Thứ Ba, 16/09/2014

Buổi sáng

- GV đưa các tư liệu dạy học theo môn lên Website.

- Tập huấn phần mềm Missa tại trường Tiểu học Phong Thu.(C.Thanh).

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- Tập huấn phần mềm Missa tại trường Tiểu học Phong Thu.(C.Thanh).

Thứ Tư, 17/09/2014

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Khảo sát học sinh lớp 6:

+ 7h00: Môn Tiếng Việt.                                   

+ 9h00: Môn Lịch sử - Địa lí.

- Tập huấn phần mềm Missa tại trường Tiểu học Phong Thu.(C.Thanh).

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- Tập huấn phần mềm Missa tại trường Tiểu học Phong Thu.(C.Thanh).

Thứ Năm, 18/09/2014

Buổi sáng

- Khối 7,8,9 học bình thường.

- 7h00: Khảo sát học sinh lớp 6.

Buổi chiều

- Khối 6,8 học thời khóa biểu thứ 6 vào chiều thứ 5.

Thứ Sáu, 19/09/2014

Buổi sáng

- Khối sáng học bình thường.

Buổi chiều

- Khối chiều nghỉ học.
- 13h15: Chấm thi môn Toán , Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lí.

Thứ Bảy, 20/09/2014

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

- Luyện thi CLB bóng đá NaUy.

Buổi chiều

- 14h00: Trang hoàng Hội nghị cán bộ - công chức.( GV nam).

- Nộp 1 tiết thi GVDG cấp trường, phúc tra giáo viên giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh.