Thứ Hai, 20/10/2014

Buổi sáng

-  Thực hiện chương trình tuần 9.

- 7h00 Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ( HĐSP – HS)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch.

Buổi chiều

- Khám thị lực cho học sinh khối 6 tiết 4.

- Thao giảng thầy Phong tiết 1 lớp 8/2.

- 13h00: Làm việc với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Ngũ Điền.(T.Thuận).

Thứ Ba, 21/10/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Thi GVDG cô Thành tiết 3 lớp 6/1.

Buổi chiều

- 13h00: Tham gia tập huấn cổng TTĐT tại THCS Nguyễn Duy.(T.Thuận – cô Hạnh).

- Thi GVDG Thầy Tiến tiết 3 lớp 8/1.

- Kiểm tra chung Địa 6: C.Thần, T.Thạnh(tiết 5 chiều).

Thứ Tư, 22/10/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- 7h00: Tập huấn công tác thi đua tại trường THCS Nguyễn Duy( T.Thuận – T.Trung).

 

Buổi chiều

- 13h30: Kiểm tra hồ sơ: C.Huệ, C.Tâm, C.Hạnh(T.Thuận).

- Kiêm tra chung môn Văn 8: T.Chung, T.Phước, C.Lộc(tiết 4, 5).

- 14h00: Tổng kết thanh tra toàn diện: T.Lý, C.Châu (Ban thanh tra toàn diện).(Mời T.Lý, C.Châu : 15h00).

Thứ Năm, 23/10/2014

Buổi sáng

- Thi GVDG T.Lượn tiết 4 lớp 6/1.

- Kiểm tra chung Đại 9 : C.Bình, T.Trung, T.Thành.(tiết 4).

- Kiểm tra chung Sử 9: T.Lý, T.Công, T.Mạnh.(tiết 5).

 - Dự hội nghị công tác hoạt động HĐBM Phòng GD ( T. Thạnh)

 

 

 

 

Buổi chiều

 

- 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

  - Dự hội nghị HĐBM Phòng GD&ĐT( T. Thạnh) 

Thứ Sáu, 24/10/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Tham gia tập huấn dạy - học Tiếng Anh thí điểm tại THC Nguyễn Duy ( Cô Châu – Cô Thần)

- Tập huấn cẩm nang KNS tại THCS Phong Xuân ( T. Nhất – T. Chung)

- Kiểm tra chung Lý 6: T.Cho, T.Bình.(tiết 5 – sáng).

 - Khám thị lực cho học sinh khối 8

 

 

Buổi chiều

- Thi GVDG T.Nan tiết 2 lớp 8/2.

- Tham gia tập huấn dạy - học Tiếng Anh thí điểm tại THC Nguyễn Duy ( Cô Châu – Cô Thần)

- Tập huấn cẩm nang KNS tại THCS Phong Xuân ( T. Nhất – T. Chung)

- 15h30: Họp Hội đồng thi đua.

- Khám thị lực cho học sinh khối 7

Thứ Bảy, 25/10/2014

Buổi sáng

- Kiểm tra chung Sinh 7: C.Huệ, C.Châu, C.Út(tiết 5).

- Thi GVDG T.Phước tiết 4 lớp 9/3.

- Thi GVDG C.Thành tiết 3 lớp 7/2.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Khám thị lực cho học sinh khối 9

- Tổng kết công tác tuần