Thứ Hai, 24/04/2017

Buổi sáng

- Chào cờ.

- Tiến hành kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh (phần nghe, nói)(C.Thần, C.Sương, C.Huyền, C.Tâm)

- Nộp BDTX năm học 2016 - 2017

Buổi chiều

- Chào cờ.

- Tiến hành kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh(phần nghe, nói)(C.Thần, C.Sương, C.Hạnh, C.Hòa)

- Nộp BDTX năm học 2016 - 2017

Thứ Ba, 25/04/2017

Buổi sáng

- Kiểm tra cuối HK II: GDCD 9, Vật lý 9, Lịch sử 9

- GV coi kiểm tra: Lộc - Công - Tuấn - Lý - Cho - Đ. Phước - Hương - Huệ

Buổi chiều

- Kiểm tra cuối HK II: Vật lý 7, Vật lý 8

Tiếng Anh 7, Tiếng Anh 8, GDCD 7

- GV coi kiểm tra: Thần - Lộc - Phong - Nan - Hiếu - Kỷ - Tiến - H. Phước – C. Thành - Thạnh - Lý - Sơn - Út - Hòa - Đ. Phước - Hương

- GV chấm kiểm tra cuối HKII:

+ Chấm Lý 9: Công - Mạnh – Tình

+ Chấm Sử 9: T.Thành - Tuấn

Thứ Tư, 26/04/2017

Buổi sáng

- Kiểm tra cuối HK II: Ngữ văn 9, Sinh học 9

- GV coi kiểm tra: H. Phước - Sơn - T. Thành - Tuấn - Kỷ - Hiếu - Huệ - Hòa - Nan

- GV chấm kiểm tra cuối HKII:

+ Chấm Anh 7 - 8: Thần – Sương

+ Chấm Lý 7 - 8: Công - Mạnh - Tình

Buổi chiều

- Kiểm tra cuối HK II: Ngữ văn 6, Ngữ văn 8,

Sinh học 6, Sinh học 8

- GV coi kiểm tra: C. Thành - Công - Tình - Mạnh - T. Thành - Tuấn - Tiến - Đ. Phước - Hương - Huệ - Hiếu - Kỷ - Lý - Cho - Hòa - Nan

- GV chấm kiểm tra cuối HKII:

+ Chấm Văn 9: Thạnh - H. Phước - C.Thành

+ Chấm Sinh 9: Sơn - Út

Thứ Năm, 27/04/2017

Buổi sáng

- Kiểm tra cuối HK II: Toán 9,

Tiếng Anh 9

- GV coi kiểm tra: Cho - Thần - Tình - Phong - Tuấn - T. Thành - Hiếu - Tiến

- GV chấm kiểm tra cuối HKII:

+ Chấm Toán 9: Cho - Lý -Nan– Hòa

+ Chấm Anh 9: Thần - Sương

Buổi chiều

- Kiểm tra cuối HK II: Toán 6, Toán 7, GDCD 6

- GV coi kiểm tra: Lộc - Thạnh - C. Thành - H. Phước - Mạnh - Sơn - Út - Công - Tiến - Đ. Phước - Hương - Huệ - Hiếu - Kỷ - Tuấn - T. Thành

- GV chấm kiểm tra cuối HKII:

+ Chấm Toán 9: Cho - Lý - Nan – Hòa

+ Chấm Anh 9: Thần - Sương

Thứ Sáu, 28/04/2017

Buổi sáng

Dự lễ: Đón nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới”( Mời toàn bộ Hội đồng sư phạm)

Buổi chiều

- Nhập điểm kiểm tra cuối kỳ

Thứ Bảy, 29/04/2017

Buổi sáng

- Nghỉ lễ

Buổi chiều

- Nghỉ lễ

Chủ Nhật, 30/04/2017

Buổi sáng

- Nghỉ lễ

Buổi chiều

- Nghỉ lễ