Thứ Hai, 15/12/2014

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 17,18.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch.

- Các môn Thể dục, Mỹ thuật, Nhạc tiến hành kiểm tra.

- Tiết Công nghệ lớp 8/2 dạy môn GDCD.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Tập huấn bóng đá Na-Uy.(T.Chung, T.Nhất, Giáo viên  - Học sinh).

Thứ Ba, 16/12/2014

Buổi sáng

- 7h00: Tham gia văn nghệ quần chúng.(T.Thạnh – T.Hiếu).

- Dạy học bình thường.

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài KĐCL tại trường THCS Phong Hòa.(T.Thuận).

- Môn Sinh 9/1, 9/2 dạy môn Địa.

Buổi chiều

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài KĐCL tại trường THCS Phong Hòa.(T.Thuận).

- Thu bài trang sinh hoạt (Tổ Hóa - Sinh - Địa).

- 19h00: Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.(T.Nhất).

- Khối 7 học thời khóa biểu thứ 5 vào buổi chiều.

 

Thứ Tư, 17/12/2014

Buổi sáng

 

- Khối 8 học thời khóa biểu thứ 5 vào buổi sáng.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Khối 6,9 học thời khóa biểu thứ 5 vào buổi chiều.

Thứ Năm, 18/12/2014

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học.

- Các giáo viên các môn sau tham gia tập huấn chuyên môn: Hóa - Công nghệ - Anh - Tin tại trường THCS Nguyễn Duy.

- Môn Mỹ thuật - Âm nhạc tại trường Tiểu học Phong Thu.

Thứ Sáu, 19/12/2014

Buổi sáng

- Toàn diện T.Nan tiết HĐNGLL tiết 4 lớp 7/1.(T.Nan – Ban thanh tra).

- 7h30: Môn Địa lý, GDCD tập huấn tại Tiểu học Phong Thu.(Giáo viên Địa lý, GDCD).

- Tiết Địa 9/1,9/2 dạy môn Sinh. Môn Địa 7/1,7/2 dạy Sử. Môn GDCD lớp 8/2 dạy Công nghệ.

 

 

Buổi chiều

- 14h00: Tổng kết kiểm tra toàn diện: T.Trung, T.Nan.( Mời T.Trung, T.Nan :15h00).

- Thao giảng T.Chung tiết 3 lớp 7/2.(buổi chiều).

Thứ Bảy, 20/12/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- Giáo viên hoàn thành các cột điểm ở sổ điểm chính và cổng TTĐT.

- Tiết Sử lớp 7/1, 7/2 dạy môn Địa.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

- Kiểm tra chung Đại 8: T.Lượn, T.Bình, C.Thần.