Thứ Hai, 29/09/2014

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 6.

- GVBM tiến hành lấy điểm và vào điểm.

Buổi chiều

- Giáo viên nộp quyết định nâng lương phụ cấp thâm niên đợt 2 tại cô Thanh.

- Tiến hành thi phúc tra GV dạy giỏi các cấp từ ngày 29/9/2014 đến 15/11/2014.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG theo lịch.

Thứ Ba, 30/09/2014

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn sử dụng túi ni lông tại trường THCS Nguyễn Duy(T. Trường, T. Nhất).
- 7h30: Kiểm tra hồ sơ: T.Mạnh, T.Tình, C.Thành, C.Lộc.

- Thao giảng T. Tình tiết 2 buổi sáng.
- Thao giảng T.Thạnh tiết 4 lớp 9/1.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- Dự giờ thăm lớp.

Thứ Tư, 01/10/2014

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.
- Dự giờ thăm lớp.
- Phúc tra GVG T.Thạnh tiết 3 lớp 9/2.
- Nộp kết quả khảo sát lớp 9 về phòng GD - ĐT.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- 14h00: Kiểm tra hồ sơ : T.Sơn, T.Bình, T.Kỷ, T. Hiếu.(T.Thuận).

Thứ Năm, 02/10/2014

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.
- 9h30: Họp HĐSP tháng 10.(HĐSP).
- Tham gia đoàn kiểm định chất lượng trường THCS Nguyễn Tri Phương.(T.Thuận).

- Thao giảng thầy Hiếu tiết 2 lớp 7/2.
- Thao giảng thầy Tiến tiết 2 lớp 9/1.
- Thao giảng thầy Mạnh tiết 3.

Buổi chiều

- Tham gia đoàn kiểm định chất lượng trường THCS Nguyễn Tri Phương.(T.Thuận).

- Sinh hoạt chuyên môn.Thứ Sáu, 03/10/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.
- Sinh hoạt chủ nhiệm.
- Dự thi máy tính cầm tay cấp Huyện.

- Thao giảng T.Công tiết 3.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.
- Sinh hoạt chủ nhiệm.
- Tổng thu các khoản thu tiền nộp tại cô Huyền.

Thứ Bảy, 04/10/2014

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.
- Làm phổ cập(T.Lượn, C.Huyền).

Buổi chiều

- Làm phổ cập(T.Lượn, C.Huyền).
- Phúc tra GV dạy giỏi T.Trung tiết 4 lớp 8/3.