Thứ Hai, 26/01/2015

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 21.

- Giáo viên nắm lịch đổi tiết , dạy thay để nhắc nhở học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch.

Thứ Ba, 27/01/2015

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ tổ: Toán – Lí – Kĩ – Tin. Hóa - Sinh - Địa.

- Nộp đăng ký sáng kiến kinh nghiệm dự thi GVDG cấp huyện môn Thể dục - Nhạc.

Buổi chiều

- Dự giờ.

Thứ Tư, 28/01/2015

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ tổ: Văn - Sử - GDCD. Anh văn - Nhạc – H – TD.

- Dự giờ.

Buổi chiều

- 14h00: Duyệt kế hoạch hội trại 26/3.

Thứ Năm, 29/01/2015

Buổi sáng

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Kiểm tra chung văn 9: T.Tuấn, T.Trung, T.Thành(tiết 4,5).

Buổi chiều

- 13h30: Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm.

Thứ Sáu, 30/01/2015

Buổi sáng

- 7h00: Dự kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng.

Buổi chiều

- Hoàn thành kế hoạch bóng đá Na – Uy.

Thứ Bảy, 31/01/2015

Buổi sáng

- Ghi thời khóa biểu và phân công công tác, lịch bồi dưỡng học sinh giỏi mới thực hiện ngày 02/02/2015.

- Bồi dưỡng giải toán qua mạng.

Buổi chiều

- Ghi thời khóa biểu và phân công công tác, lịch bồi dưỡng học sinh giỏi mới thực hiện ngày 02/02/2015.