Thứ Hai, 31/08/2015

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 3.

- Chào cờ.

- Họp giao ban.

 

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

Thứ Ba, 01/09/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- GVBM nộp kế hoạch sử dụng thiết bị tại T.Trường.(nộp 2bản hạn cuối).

Buổi chiều

- 13h30: Tập huấn Y tế.

Thứ Tư, 02/09/2015

Buổi sáng

- Nghỉ lễ 02 - 9

 

Buổi chiều

- Nghỉ lễ 02 - 9

 

Thứ Năm, 03/09/2015

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

- 7h30: Tổng kết công đoàn(T.Thuận – T.Trung).

- 9h40: Họp Hội đồng sư phạm tháng 9.

Buổi chiều

- 14h00: Tập huấn khai giảng.

Thứ Sáu, 04/09/2015

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn khai giảng.

- 8h00: Trang hoàng khai giảng.

 

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học.

Thứ Bảy, 05/09/2015

Buổi sáng

- 7h00: KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 – 2016.